ප්‍රබල භූ කම්පනයක්! – සුනාමි අනතුරු ඇඟවේ!

 ප්‍රබල භූ කම්පනයක්! – සුනාමි අනතුරු ඇඟවේ!

නවසීලන්තයේ රික්ටර් මාපකයේ 7.1ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ භූ කම්පනය සිදුවීමත් සමග සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් ද නිකුත් කර ඇති බවයි.

Newspedia 02

Related post