වී සඳහා වන සහතික මිල වැඩි කරන්න!

 වී සඳහා වන සහතික මිල වැඩි කරන්න!

ගොවීන්ගේ වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 100 සිට රුපියල් 140 දක්වා සහතික මිල වැඩි කරන ලෙස වෙළෙඳපොළ පාලනය කරන ප්‍රමුඛ පෙළේ සහල් මෝල් හිමියෙකු වන ඩඩ්ලි සිරිසේන රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ එය පාරිභෝගිකයින් සහල් කිලෝවක් සඳහා ගෙවන මුදල රුපියල් 280 දක්වා ඉහළ යාමට හේතු වන නමුත් ගොවීන්ට එය වළක්වා ගත නොහැකි බවය.

වී කිලෝවක් රුපියල් 100 බැගින් රජය විසින් මිලදී ගන්නා බවට ජනාධිපතිවරයා මීට පෙර සහතික විය.

Newspedia 01

Related post