කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට.. ඒත් පුංචි ඡන්දය කල් යයි?

 කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට.. ඒත් පුංචි ඡන්දය කල් යයි?

මැතිවරණ කොමිසම පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට යන බව පවසයි.

ඒ අනුව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ විශේෂ මෝසමක් ගොනු කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බලාපොරොත්තු වෙයි. එහිදී මාර්තු 09 වෙනිදා පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා කොමිසම විසින් මුහුණදෙන අරමුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීම වැනි දුෂ්කරතා අධිකරණයේ සැළකිල්ලට යොමු කරවන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරයි.

මැතිවරණ කොමිසම විසින් දක්වා ඇති අනෙකුත් හේතු වන්නේ, රජයේ මුද්‍රණාලය මගින් අවශ්‍ය ඡන්ද පත්‍රිකා ප්‍රමාණය මුද්‍රණය කිරීමේ නොහැකියාව, ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ඉන්ධන සැපයුම ප්‍රමාණවත් නොවීම ය.

රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය සැලසුම් කළ පරිදි ලබන මාසයේ නොපැවැත්වෙනු ඇති බවය. මුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීමේ හේතුවෙන් ඒ අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමෙනු ඇත.

Newspedia 01

Related post