සල්ලි නුදුන්නොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා – මැ.කො.

 සල්ලි නුදුන්නොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා – මැ.කො.

එදිනෙදා වැඩකටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 770ක් ඉල්ලා සිටියද මහා භාණ්ඩාගාරය මැතිවරණ කොමිසමට ලබාදී ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 100ක් පමණක් බැවින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සිය අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි මැතිවරණ රාජකාරි ඉටුකර ගැනීමේ අරගලයක යෙදී සිටින බව කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා ඊයේ චෝදනා කළේය.

මහා භාණ්ඩාගාරය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලබාදෙන අරමුදල් ප්‍රමාද කරන්නේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යාම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මැතිවරණ කොමිසම, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් බැවින් 2023 අයවැය මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ඡන්ද විමසීමකදී කොමිසම වෙනුවෙන් රු. බි. 10 ක් වෙන් කර තිබේ. මාර්තු 9 වන විට රුපියල් බිලියන 3ක් හෝ 4ක් වැය කර පළාත් පාලන (LG) මැතිවරණය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම බලාපොරොත්තු වෙයි.

මාර්තු 9 වන දින පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ කඩිනම් කාර්යයන් සිදු කිරීම සඳහා පෙබරවාරි මාසය සඳහා කොමිසම පසුගිය සතියේ ඉල්ලා සිටියේ රුපියල් බිලියන 10 න් රුපියල් මිලියන 770 ක් පමණි. අඩුවෙන් අරමුදල් සැපයීම මැතිවරණ කොමිසම දැඩි මූල්‍ය බාධාවකට පත් කර ඇත.

“පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉදිරියට ගෙන යාමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මැතිවරණ කොමිසමට කොළ එළියක් දී තිබෙනවා. කිසිදු බාහිර මූලාශ්‍රයකින් හෝ අධිකාරියකින් කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ. නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සහතික කිරීම සඳහා නියමිත වේලාවට ප්‍රමාණවත් මුදල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැවරීමට භාණ්ඩාගාරයට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයට ව්‍යවස්ථානුකූල හා නිල වගකීමක් තිබෙනවා ”

මාර්තු 9 වැනිදා මැතිවරණය අවසන් කිරීමට යන වියදම ගණනය කිරීමෙන් පසු මාර්තු මාසය සඳහා මැතිවරණ වියදම් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් තවත් ඉල්ලීමක් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමට සිදුවේ.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ මුද්‍රණාලය වැනි අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන විසින් දරනු ලබන වියදම් සහ මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ගෙවන බොහෝ වියදම් මැතිවරණය අවසන් වීමෙන් පසුව සිදු කරන බැවින් මාර්තු 9 වනදා පළාත් පාලන මැතිවරණය අවසන් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමට අවම වශයෙන් රු. බිලියන 3 ක් අවශ්‍ය වේ.

Newspedia 01

Related post