බුත්තල භූ කම්පනයක්!

 බුත්තල භූ කම්පනයක්!

බුත්තල වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ සුළු භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

එය රික්ටර් පරිමාණ මාපාංක තුනක පමණ සුළු භූ චලනයක් බව මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ මේ සම්බන්ධව කලබල වීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවයි.

Newspedia 02

Related post