ඇමතිගේ බලපෑම් නිසා ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි!

 ඇමතිගේ බලපෑම් නිසා ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි!

වෛද්‍ය සවීන්ද්‍ර ගමගේ මහතා ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සභාපති තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

පසුගියදා මාධ්‍ය හමු වෙත අදහස් පළ කරමින් ඒ මහතා පවසා තිබුණේ තමන්ට ධුරයෙන් ඉවත්වන ලෙස අමාත්‍ය වරයෙකුගෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල බවයි.

ඒ අනුව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා හරහා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාට ඔහු තම ඉල්ලා අස්වීම යොමු නර ඇත.

සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරද්දී තමන් මුහුණ දුන් සියලුම කරුණු එම ලිපියේ සදහන් කර ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

Newspedia 02

Related post