සියලුම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් අද ගෙවන බව දන්වයි!

 සියලුම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් අද ගෙවන බව දන්වයි!

සියලුම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවීම අද (25දා) නියමිත පරිදි සිදුකෙරෙන බව දැනුම්දෙයි.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඒ බව සඳහන් කළේය.

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ජනවාරි මස වැටුප් ගෙවිම ප්‍රමාදවනු ඇති බවට පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

Newspedia 02

Related post