ඉන්දියාවේ ලිපිය ලැබී මොහොතකින් චීනය ද ශ්‍රී ලංකාවේ සහායට!

 ඉන්දියාවේ ලිපිය ලැබී මොහොතකින් චීනය ද ශ්‍රී ලංකාවේ සහායට!

චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වන තම සහාය දක්වන ලිපිය අද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට (IMF) භාරදීමට අපේක්ෂා කරන බව හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් වාර්තා කරයි.

පසුගිය සඳුදා, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍යකරණය සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ආධාර ලිපිය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වෙත භාර දුන් පළමු රට බවට ඉන්දියාව පත් විය.

2022 දී ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික තත්ත්වය මැඩපැවැත්වීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 4.5 ක ආධාර ලබා දී තිබේ.

චීනය අද IMF වෙත සිය සහය ලිපිය භාරදීමට අපේක්ෂා කරන අතර, ජනවාරි 20 වැනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නායකත්වය හමුවීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් කොළඹට ගොඩ බැසීමට දින හතරකට පෙර ඉන්දියාව ජනවාරි 16 වන දින IMF වෙත සිය සහාය ලිපිය භාර දුන්නේය.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නායකයන් සමඟ පැවති රැස්වීම්වලදී ජයිශංකර් පැහැදිලිවම කියා සිටියේ අවශ්‍ය අවස්ථාවක ඉන්දියාව තම අසල්වැසියා සමඟ සිටින බවත් අවශ්‍ය වුවහොත් අමතර සැතපුමක් යාමට සූදානම් බවත්ය.

Newspedia 01

Related post