වසන්ත වෙනුවෙන් කැලණිය සිසුන් පාරට බහී!

 වසන්ත වෙනුවෙන් කැලණිය සිසුන් පාරට බහී!

අන්තරේ කැදවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ වහාම නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා කැලණිය සිසුන් ඊයේ රාත්‍රියේදී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක නිරත විය.

ඒ සදහා සිසුන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1634940733587094

Newspedia 02

Related post