ජනහද හඳුනන මහජන බැංකුව පාරිභෝගිකයා ගසාකයි!

 ජනහද හඳුනන මහජන බැංකුව පාරිභෝගිකයා ගසාකයි!

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහජන බැංකුව පාරිභෝගිකයා ගසාකන බව දන්වයි.

මාධ්‍ය නිවේදනය.

‘’ජනහද හදුනන’’ මහජන බැංකුව පාරිභෝගිකයා ගසාකයි.

සිය බැංකුවෙන් පාරිභෝගිකයින් වෙත නිකුත් කර ඇති ණය සදහා පොළී අනුපාත වැඩි කිරීමට ‘’ජනහද හදුනන’’ මහජන බැංකුව කටයුතු කර ඇත. සිය බැංකුවෙන් ණය මුදල් ලබාගත් පාරිභෝගිකයින්ට මේ බව දන්වමින් ලිපි නිකුත් කිරීම මහජන බැංකුව විසින් ආරම්භ කර ඇත.

කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකු බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේදී එම ණය මුදලට අදාල බැංකු පොළිය පිළිබදව අනෙක් වාණිජ බැංකුවලින්ද විමසීමක් කරනු ලබයි. ඒ අනුව අඩුම බැංකු පොළියක් අයකරනු ලබන බැංකුවකින් තමාට අවශ්‍ය ණය මුදල ලබා ගැනීමට කටුයුතු කරන අතර තමන්ට ගෙවිය හැකි වාරික මුදල මත ණය ලබා ගැනීමද සිදු කරනු ලබයි. එසේ තිබියදී ණය මුදල ලබාගත් පසු පොළි අනුපාත ඉහළ දැමීම පාරිභෝගිකයින්ට කරනු ලබන දැඩි අසාධාරණකි.

ණය පොළී අනුපාත ඉහළ දැමීම නිසා තමන්ට ගෙවන්නට සිදුවන වාරික මුදල වැඩිවන අතර රටේ උද්ගතව ඇති ආර්ථික තත්වයන් හමුවේ එම මුදල ගෙවීම පාරිභෝගිකයින්ට දුෂ්කර වී තිබේ.

රට මුහුණදෙනු ලබන ආර්ථික අවපාතය හමුවේ ණය ලබාගත් පාරිභෝගිකයින් විසින් ණය වාරික ගෙවීමේ අඩුවීමක්ද දක්නට ලැබෙන මෙම අවස්ථාවේ ලබා ගත් ණය සදහා ණය පොලී අනුපාත වැඩි කිරීමට කිසියම් බැංකුවක් තීරණය කරයි නම් එය අසාධාරණ කෲර හා අනීතික තීරණයකි.

ලබාගත් ණය සදහා බැංකු පොළී අනුපාත වැඩි කිරීම සදහා මහබැංකුව කිසිදු අවසරයක් ලබා දී නැති අවස්ථාවක මහජන බැංකුව විසින් සිය පොළී අනුපාත වැඩිකිරීම සදහා කටයුතු කිරීම අප සංවිධානය දැඩිව හෙළා දකින අතර අදාල නීති විරෝධී, සදාචාර විරෝධී, කෲර තීරණයට එරෙහිව අපි අපිට ගතහැකි උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙමු.

මහජන බැංකුවේ ඉහළ නිළධාරීන්ගේ ආදායම් බදු පවා බැංකුව විසින් ගෙවා දමමින් සිටියදී පාරිභෝගිකයා සූරා කෑමට කටයුතු කරමින් ‘’ජනහද හදුනන’’ මහජන බැංකුව ලෙස තවමත් තම බැංකුව හදුන්වාදීමට කටයුතු කිරීම පිළිබදව මහජන බැංකුව ලැඡ්ජාවිය යුතුය. ‘’ජනහද හදුනනවා’’ නම් ජනතාවට මෙම අවස්ථාවේ බැංකු ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි බව හදුනන්නේ නැත්තේ ඇයිද? යන්න අපි ප්‍රශ්ණ කරමු.

ලබාගත් ණය මුදල් සදහා බැංකු පොළි අනුපාත වැඩි කිරීමට මහජන බැංකුව ගත් තීරණය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස අපි රජයට බලකරමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

Newspedia 02

Related post