6 වන ගල් අඟුරු නැව නොරොච්චෝලේ..!

 6 වන ගල් අඟුරු නැව නොරොච්චෝලේ..!

අද පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබූ MV Darya Rama නම් වූ ගල් අඟුරු රැගත් හයවන නෞකාව නොරොච්චෝලේ නැංගුරම් ලා ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගල් අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් 13,800ක් සමඟ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාව පෙරවරු 8.24 ට නොරොච්චෝලේට පැමිණියේය.

අවශ්‍ය විධිවිධාන සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු තොගය පස්වරු 4:55 ට මුදා හරිනු ලැබේ.

MV Darya Rama නෞකාව දැනට වරායේ නැංගුරම් ලා ඇත.

Newspedia 01

Related post