අද සිට උතුරු දුම්රිය මාර්ගය වැසේ!

 අද සිට උතුරු දුම්රිය මාර්ගය වැසේ!

අද (05) සිට මාස පහක කාලයක් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු අනුරාධපුරය දක්වා පමණක් සිදුකරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස්.ගුණසිංහ මහතා සඳහන් කර සිටියේ එම මාර්ගයේ මහව සිට ඕමන්ත අතර දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස දුම්රිය ධාවනය කොළඹ සිට අනුරාධපුර දක්වා සිදුකරන බවයි.

මෙම නවීකරණ කටයුතු හේතුවෙන් යාපනය දක්වා ගමන් ගන්නා මගීන්ට අනුරාධපුර සිට බස් රථ පහසුකම් වැඩිකර ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Newspedia 02

Related post