රංජිත් ආරියරත්නට ජනපතිගෙන් පත්වීමක්!

 රංජිත් ආරියරත්නට ජනපතිගෙන් පත්වීමක්!

වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ලෙස රංජිත් ආරියරත්න මහතා පත් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු කර තිබේ.

එම පත්වීම අද (03) සිට ක්‍රියාත්මක බව ජනාධිපති මාධ්‍යඅංශය නිවේදනය කළේය.

Newspedia 02

Related post