සිමෙන්ති මිල අඩු කරයි!

 සිමෙන්ති මිල අඩු කරයි!

සිමෙන්ති මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව INSEE Sanstha, INSEE Mahaweli Marine Plus යන වෙළෙඳ නාම යටතේ අලෙවි කෙරෙන කිලෝ 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 2750ක් දක්වා අඩුකර තිබේ.

මෙයට සමගාමීව ටෝකියෝ සහ අල්ට්‍රාටෙක් සමාගම් ද සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 2750ක් දක්වා අඩුකර ඇති බවට වාර්තාවෙයි.

Newspedia 02

Related post