සනත් නිශාන්තට චෝදනා ගොනුකරන්න නීතිපතිට කල් දෙයි!

 සනත් නිශාන්තට චෝදනා ගොනුකරන්න නීතිපතිට කල් දෙයි!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා පත්‍ර ගොනුකිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය විසින් නීතිපතිවරයාට ජනවාරි මස 17 වනදා දක්වා කල් ලබාදී තිබේ.

මෙම පැමිණිලි කැඳවනු ලැබු අවස්ථාවේදී විත්තිකාර සනත් නිශාන්ත මහතා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේය.

Newspedia 02

Related post