විදුලි බිල වැඩි කළොත් නඩු දානවා! – PUCSL සභාපති

 විදුලි බිල වැඩි කළොත් නඩු දානවා! – PUCSL සභාපති

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කළහොත් ඊට එරෙහිව නීතිමය වශයෙන් කටයුතු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කරයි.

පසුගියදා 70% කින් විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට විදුලි බල නිලධාරීන් හා අමාත්‍යවරයා කළ ඉල්ලීමට ඒ මහතා මේ බව පවසා සිටියේය.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ විරෝධය නොතකා විදුලි ගාස්තු නැංවීමට කටයුතු කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

Newspedia 02

Related post