ශ්‍රී ලංකාවේ ණයට, පැරිස් සමාජයෙන් සහනයක්!

 ශ්‍රී ලංකාවේ ණයට, පැරිස් සමාජයෙන් සහනයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා පැරිස් සමාජයේ රටවල් සහන කාලයක් ලබාදීමට එකඟත්වය පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව පැරිස් සමාජයේ රටවල් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙසේ වසර 10ක සහන කාලයක් යෝජනා කර ඇති බව ඉන්දියාවේ හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පතේ වාර්තාවක දැක්වෙයි.

එමෙන්ම ණය තහනමට අමතරව පැරිස් සමාජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් මූල්‍ය අර්බුදය විසඳීම සඳහා වසර 15ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ද යෝජනා කර ඇති බව එම වාර්තාව මගින් දක්වා තිබේ.

Newspedia 02

Related post