අමරවීරගෙන්, මෛත්‍රීට තර්ජනාත්මක ලිපියක්!

 අමරවීරගෙන්, මෛත්‍රීට තර්ජනාත්මක ලිපියක්!

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ක්‍රියාවකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව දන්වා ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද පස්වරුවේ කැඳවා ඇති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභා රැස්වීම සම්බන්ධයෙනි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්වරයා වන්නේ තමන් බවත් ඒ අනුව සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව විධායක සභා රැස්වීමක් කැඳවීමට බලය ඇති තමන්ට බවත් මහින්ද අමරවීර මහතා එම ලිපිය මගින් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

Newspedia 02

Related post