පැතුම් නිශ්ශංක විවාහ දිවියට!

 පැතුම් නිශ්ශංක විවාහ දිවියට!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු පැතුම් නිශ්ශංක අද (28) විවාහ දිවියට එළැඹ තිබේ.

එහිදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක පැතුම් නිශ්ශංක හා විවාහ දිවියට එළඹී මනාලිය වන්නේ එෂානි ය.

Newspedia 02

Related post