පොහොට්ටුව ලුණුගලින් දෙවැනි වරටත් පරදියි!

 පොහොට්ටුව ලුණුගලින් දෙවැනි වරටත් පරදියි!

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමිව තිබු ලුණුගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2023 වසර සඳහා වන අයවැය ලේඛණය පළමුවර පරාජයට පත්වීමෙන් පසු දින 14කට පසු නැවත සභාවට ඉදිරිපත් කළ අද (24දා) දිනත් එය දෙවන වරට පරාජයට පත්විය.

සභාපති ජගත් චන්ද්‍ර දළුකොටුව මහතා 2023 වසර සඳහා වු අයවැය ලේඛනය දෙවනවර සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර එයට පක්ෂව ජන්ද 04ක් සහ විපක්ෂව ජන්ද 13 ක් ලැබුණි. තිදෙනෙකු ජන්දය දීමෙන් වැළකි සිටියහ.

Newspedia 01

Related post