අයවැය ඡන්දයට අපි එන්නේ නෑ! – සුමන්දිරන්

 අයවැය ඡන්දයට අපි එන්නේ නෑ! – සුමන්දිරන්

අද (22) පැවැත්වෙන 2023 අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමට සහභාගි නොවීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය තීරණය කර ඇති බව මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්දිරන් මහතා පවසයි.

Newspedia 02

Related post