අයවැයට ශ්‍රීලනිපය සහාය නොදීමට තීරණය කරයි.

 අයවැයට ශ්‍රීලනිපය සහාය නොදීමට තීරණය කරයි.

හෙට (22) පැවැත්වෙන අයවැයට ජන්ද විමසීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය නොදී සිටීම සඳහා ඒකමතික තීරණයකට එළඹ ඇති බව නිවේදනය කොට තිබේ.

Newspedia 02

Related post