දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට තීරණයක් ගෙන නෑ!

 දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට තීරණයක් ගෙන නෑ!

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට රජය විසින් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ පවසයි.

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පැවසුවේ බාහිර ණය සඳහා පිළියම් පිළිබඳව තවමත් බාහිර ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවය.

“දේශීය බැංකු අංශයට, රක්‍ෂණ අංශයට සහ විශ්‍රාම අරමුදල්වලට අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරන දේශීය ණය සඳහා කිසිදු වෙනස්කම් කීරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට කිසිදු අදහසක් නැහැ,”

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී ගොඩනැගෙන කතාබහට කිසිදු පදනමක් නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේමසිංහ වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සැප්තැම්බර් මාසයේදී විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම මගින් අනුග්‍රහය දක්වන සිව් අවුරුදු වැඩසටහනක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර මාණ්ඩලික මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළඹී ඇති අවස්ථාවක මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

SDR බිලියන 2.2 ක පමණ (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 කට සමාන) ප්‍රවේශයක් සහිත නව මාස 48 ක විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකමක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගැලපීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට සහාය ලබාදීම මෙහි අරමුණයි.

නව EFF විධිවිධානය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කරමින්, දූෂණ අවදානම් අවම කරමින් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධන විභවයන් සඳහා ඇති බාධක ඉවත් කර සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ ණය තිරසාරභාවය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහනට සහාය වනු ඇත.

Newspedia 01

Related post