සංචාරක රාජ්‍ය ඇමැතිනියට විදෙස් ගමන් තහනමක්!

 සංචාරක රාජ්‍ය ඇමැතිනියට විදෙස් ගමන් තහනමක්!

සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් විදෙස් ගමන් තහනමක් පනවා තිබේ.

2022 නොවැම්බර් 17 දක්වා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය වෙත මෙම විදෙස් ගමන් තහනම පනවා ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, උප්පැන්න සහතිකය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC) සම්බන්ධයෙන් ඔක්තෝබර් මාසයේදී පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇත.

මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ අතර, දැනට පවතින පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කළේය.

අදාළ නඩුව අද සළකා බැලූ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේට මෙසේ විදෙස් ගමන් තහනමක් පනවා තිබේ.

Newspedia 01

Related post