ධනුෂ්කට පොහොට්ටුවෙ කවුරුත් උදව් කළේ නෑ!

 ධනුෂ්කට පොහොට්ටුවෙ කවුරුත් උදව් කළේ නෑ!

ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ නඩු කටයුතු වෙනුවෙන් යන නීතිමය වියදම් දැරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට උපදෙස් දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රභූ දේශපාලනඥයකු විසින් යැයි ඇතැම් මාධ්‍ය වල වාර්තා වන තොරතුරු සත්‍ය නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

ධනුෂ්ක ගුණතිලකට සම්බන්ධ සිදුවීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට කිසිම ආකාරයකින් තෙවැනි පාර්ශ්වයකින් බලපෑමක් කර නොමැති බවද ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ක්‍රීඩා හා යෞවන අමාත්‍යාංශය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ කොන්සියුලර් නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර, උපදෙස් පරිදි ධනුෂ්ක ගුණතිලක මහතාගේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් තෙවන පාර්ශවයක මැදිහත් වීමකින් තොරව වෘත්තීයමය වශයෙන් හසුරුවන බවත් ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

Newspedia 01

Related post