ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂ 6 ක් කල් ඉකුත් වෙලා!

 ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂ 6 ක් කල් ඉකුත් වෙලා!

කෝවිඩ් මර්දන ‘ෆයිසර්’ එන්නත් තොගයක් භාවිතයෙන් ඉවත්කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් වාර්තා වේ.

ඒ ආනයනය කරන ලද ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්‍ෂ 6 ක් පමණ ඊයේ(31දා) සිට කල් ඉකුත් වීම හේතුවෙනි.

Newspedia 01

Related post