ආර්ථික ගැටලුව විසඳීමට උසාවිය මැදිහත් වෙයි.

 ආර්ථික ගැටලුව විසඳීමට උසාවිය මැදිහත් වෙයි.

ජනතාවගේ ආර්ථික ගැටලුව විසඳීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ නීතිපතිවරයා මැදිහත් වීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සිය ප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උදිත ඉගලහේවා මහතා මෙම ප්‍රකාශය සිදු කරනු ලැබුවේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමට පියවර ගැනීමට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදීය.

දැනට විශේෂ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් නොමැති බවට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් පසු අදාළ පෙත්සම බහා තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කෙරින.

මෙම පෙත්සම විජිත් මලල්ගොඩ සහ එම් සමයවර්ධන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ සළකා බැලින.

Newspedia 01

Related post