ඔස්ට්‍රේලියා එංගලන්ත තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා!

 ඔස්ට්‍රේලියා එංගලන්ත තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා!

මෙවර T20 ලෝක කුසලානයේ සුපිරි 12 දෙනාගේ වටයේ 01 කාණ්ඩයේ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම හා එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර තරඟයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වී තිබේ.

ඒ අනුව තරඟය ආරම්භ කිරීමට තවදුරටත් ප්‍රමාද වන අතර එරට වෙලාවෙන් රාත්‍රී 7.30 ට විනිසුරුවන් විසින් පිටිය පරික්ෂා කිරීමට නියමිතය.

Newspedia 01

Related post