කතානායක, 225 දෙනාගේ නම් ලිස්ට් එක විමර්ශනයකට යවයි!

 කතානායක, 225 දෙනාගේ නම් ලිස්ට් එක විමර්ශනයකට යවයි!

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාගේම නාම ලේඛනයක් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ 22 වන ව්‍යවස්ථාව සම්මත වීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින ද්විත්ව පුරවැසියන් කව්රුන්ද යන්න සොයා බැලීම සදහායි.

මෙම සොයා බැලීම සඳහා පසුගිය දින කිහිපය පුරා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම විමර්ශනයේදී ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණි අයකු ද්විත්වපුරවැසිභාවය හිමි අයකු බවට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මේ වනවිට හදුනාගෙන ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

Newspedia 02

Related post