ක්ෂණික ණය සහන අත්‍යවශ්‍ය රටවල් 54 ක් අතර ශ්‍රී ලංකාව – එ.ජා. සංවිධානය

 ක්ෂණික ණය සහන අත්‍යවශ්‍ය රටවල් 54 ක් අතර ශ්‍රී ලංකාව – එ.ජා. සංවිධානය

ගෝලීය අර්බුද හේතුවෙන් ලෝකයේ දුප්පත්ම ජනතාවගෙන් අඩකට වඩා වාසය කරන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 54කට ණය සහන සඳහා දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

නවතම වාර්තාවක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) අනතුරු අඟවා ඇත්තේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් කිහිපයක් ශීඝ්‍රයෙන් ගැඹුරු වන ණය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවය. රට අක්‍රිය වීමේ භයානක අවදානමක එම රටවල් පවතී.

UNDP පැවසුවේ ක්ෂණික සහන නොමැති වීමෙන් අවම වශයෙන් රටවල් 54 ක දරිද්‍රතා මට්ටම් ඉහළ යනු ඇති බවය.

Newspedia 01

Related post