වැල්ලවාය අයි.ඕ.සී. පිරවුම්හල ‘සීල්’ කරයි

 වැල්ලවාය අයි.ඕ.සී. පිරවුම්හල ‘සීල්’ කරයි

වැල්ලවායේ පිහිටි ඉන්දීය ඔයිල් සමාගමට (අයි.ඕ.සී.) අයත් ඉන්ධන පිරවුම්හලක අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මුද්‍රා තැබූ බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද (5) පස්වරුවේ පැවසීය.

ඉන්ධන සැපයීමේදී අඩුවෙන් සැපයීම ඇතුළු අක්‍රමිකතා පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිලිවලට අනුව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සහ කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කළ පරීක්‍ෂණයකින් පසුව මෙම මුද්‍රා තැබීම කළ බව ද රත්නායක මහතා වැඩි දුරටත් කීය. 

Newspedia 01

Related post