මහජන නියෝජිතයින් නැතිව පළාත් පාලන ආයතන පැවැත්වීම නීති විරෝධී!

 මහජන නියෝජිතයින් නැතිව පළාත් පාලන ආයතන පැවැත්වීම නීති විරෝධී!

ජන්දයකින් පත්වූ මහජන නියෝජිතයින් නොමැතිව පළාත් පාලන ආයතන පවත්වාගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන් නීති විරෝධි බව හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ඒ මහතා පවසා සිටින්නේ මැතිවරණයකට නොගොස් තවදුරටත් පළාත් පාලන ආයතන කොමසාරිස්වරුන් යටතේ පවත්වාගෙන යාමට ගෙන ඇති තීරණය මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් මේ පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවකින්ද තහවුරු කොට ඇති බවයි.

වීඩියෝව

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1123013881985941

Newspedia 02

Related post