රාජ්‍ය සේවක ඇඳුමට නිදහසක්!

 රාජ්‍ය සේවක ඇඳුමට නිදහසක්!

රාජ්‍ය සේවකයන්ට සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී සේවයට වාර්තා කිරීම අවසර දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ මේ වන විට රාජ්‍ය සේවකයන්ට අනිවාර්ය වී ඇති සාරි ඇතුළු ඇඳුම් වල මිල ගණන් විශාල වශයෙන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම තීරණ ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය ලබන සදුදා දිනයේ නිකුත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම චක්‍රලේඛය අනුව දැනට නිර්දේශ කර ඇති ඇඳුමින් පරිබාහිරව සුදුසු ඇඳුමකින් සේවයට වාර්තා කිරීමටත් හැකියාව ලැබෙන බව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පවසයි.

Newspedia 02

Related post