දේශීය

යුද්ධ හමුදාව නිමැවූ බෑගයක් ජනපතිට

යුද්ධ හමුදාව නිමැවූ බෑගයක් ජනපතිට

ශ්‍රී ලංකාව පැය 24 ම විවෘත ජාතියක් බවට පත් කළ යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාව පැය 24 ම විවෘත ජාතියක් බවට

තිලිණි ප්‍රියමාලිගේ විදුලිය විසන්ධි කරයි.

තිලිණි ප්‍රියමාලිගේ විදුලිය විසන්ධි කරයි.

2021 ඔබේ Z – අගයට ඉල්ලුම් කළ හැකි විශ්ව විද්‍යාල පාඨමාලා මෙන්න…

2021 ඔබේ Z – අගයට ඉල්ලුම් කළ හැකි

මෝටර් රථයක සිරවී සිටි සිසුවෙකු මරුට..

මෝටර් රථයක සිරවී සිටි සිසුවෙකු මරුට..

තුන් වන වාරය අවසන් වනතෙක්, අතරමැද ළමුන් ඇතුළත් කිරීම නවතී!

තුන් වන වාරය අවසන් වනතෙක්, අතරමැද ළමුන් ඇතුළත්

දේශීය

Local Political

ජලනිගේ සැලුන් එකේ වැඩ වලට රජයෙන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 19ක්

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ අමාත්‍යංශයක් දරන අවස්ථාවේදී ඒ මහතාගේ බිරිඳ වන ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියගේ රූපලාවන්‍යාගාරයේ සේවය සඳහා ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් 19 දෙනෙකු යොදවා සිටි බවට

Don't Miss